Test Teknoloji Sosyal Sorumluluk Projeleri

Test Teknoloji, Kurşun Kalem Eğitim Vakfı'na kurumsal destek vermektedir. 

www.kursunkalem.org.tr

Kurşun Kalem Eğitim Vakfı (KEV), Türk eğitim sisteminin, hak ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Çağdaş, okuyan, araştıran, bilimsel düşünen, sorgulayan, edindiği bilgiyi kullanabilen ve bu bilgi birikimini yaşadığı topluma aktarabilen, “öncü” niteliği taşıyan öğrencilere gerekli desteği sağlamak, vakfımızın temel amacıdır.

KEV, bu amaçla, öncelikli olarak “Eğitim Fakülteleri”nde öğrenimlerini sürdüren ve desteğe gereksinim duyan öğrencilere burs sağlamakta, bu öğrencilerin yıl içerisindeki başarılarını takip etmekte, vakfın düzenlediği çalışma ve seminerlerde yer almalarını, projelerde görev almalarını sağlamakta ve böylelikle topluma fayda sağlamalarına zemin hazırlamaktadır.

KEV, amaçlarına ulaşmak için okul öncesinden başlayarak tüm eğitim süreçlerini kapsayacak bir burs sistemini devreye sokmayı ve bu sayede her düzeyde eğitim ve öğretim tesisi, kreş, çocuk bakım yurdu, öğrenci yurdu gibi kurumları hayata geçirmeyi planlamaktadır.