Test Teknoloji ECOLAN - INFRALAN Marka Ürünlerin Genel Dağıtıcısı olmuştur.

Test Teknoloji ECOLAN ve INFRALAN Ürünlerinin Genel Dağıtıcısı olmuştur.

Bakır Kablolama Sistemlerinde 25-Yıl Sistem Garantisi

KAPSAM

  • INFRALAN® kablolama sisteminin gereğine uygun şekilde kurulması ve belirlenen sınır değerlere riayet edilmesi halinde 25-Yıl sistem garantisi
  • Garanti kapsamında (ölçüm protokolleri ve ek bilgilerle belgelenecek şekilde) hak iddia edilmesi halinde, şikâyete tabi ürünlerin analizi ve takip eden düzeltici faaliyetler, kusurun ürüne atfedilebilir olması durumunda EFB-Elektronik tarafından karşılanır.
  • Kusurun ürünün hatalı kullanımından kaynaklanması durumunda, EFB-Elektronik ilgili maliyetleri karşılama sorumluluğunu reddeder. Bu durumda EFB-Elektronik, duruşlardan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı maliyetleri karşılama sorumluluğunu da reddeder.

INFRALAN® İŞ ORTAKLARININ BELGELENDİRME (SERTİFİKASYON) SÜRESİ

  • Üç yıl
  • Sertifika süresi, hâlihazırda süren projelerin sonuna kadar uzatılır.