2016 Yılında 15 Çağrı Merkezi ( 450 Agent ) ve 6000 IP Abone Satışı gerçekleştirilmiştir

2016 Yılında Saphira markası ile 15 Çağrı merkezi projesi gerçekleştirilmiş olup,

450 Agent ve 6.000 IP Abone aktif edilmiştir.